Alterszkoła to pierwsza szkoła demokratyczna w warszawskich Włochach - ruszamy od września 2017 roku na terenie Miasta Ogrodu Włochy.

Alterszkoła wpisuje się w rozwijający się dynamicznie nurt edukacji alternatywnej. Wolna, demokratyczna edukacja, oparta na szacunku, zaufaniu i swobodzie to naszym zdaniem najlepsza droga wspierania rozwoju dzieci. Świadome siebie i własnej wartości, samodzielne, niezależne, myślące, odpowiedzialne, empatyczne, elastyczne i twórcze dzieci dobrze poradzą sobie w przyszłości w świecie, który zmienia się tak szybko. Nasz wybór ma silne źródła w najnowszej wiedzy psychologicznej i neurodydaktycznej, a także... prawie stuletnią tradycję. W Alterszkole ważne są:

autonomia

W Alterszkole wola dzieci i ich decyzje dotyczące własnej ścieżki rozwoju są respektowane i wspierane. Podążając za potrzebami i wyborami dzieci pozwalamy im na nieskrępowany, pełny rozwój, którego ważną częścią jest doświadczanie konsekwencji własnych wyborów.

 

relacje

Prawdziwie dobre relacje, oparte na szacunku, uważności i zrozumieniu są podstawą harmonijnego rozwoju. W Alterszkole o rozwój dobrych relacji dbamy przy wsparciu specjalistów, w oparciu o pedagogikę Jespera Juula, która jest dla nas inspiracją i ucząc się porozumiewania w duchu NVC.

inspiracja

W Alterszkole tworzymy środowisko i warunki inspirujące do samodzielnego uczenia się, rozwijania pasji, nabywania umiejętności i poznawania własnych możliwości. Korzystając z własnych zasobów i  dostępnych narzędzi zachęcamy dzieci do własnych poszukiwań.

 

 

natura

Kontakt z przyrodą. możliwość jej eksplorowania i rozumienia jest dla nas ważną wartością. Chcemy, aby dzieci w Alterszkole miały jak najczęściej możliwość doświadczania natury - w zabawie, zajęciach ruchowych i podczas innych aktywności na świeżym powietrzu.

zabawa

Rozumiemy znaczenie swobodnej, nie sterowanej zabawy dla procesu uczenia się. To głównie podczas nieskrępowanych, wymyślonych przez siebie aktywności dzieci nabierają kluczowych umiejętności. W Alterszkole pozostawiamy wiele miejsca na te procesy, zwane przez dorosłych zabawą.

lokalność

Miasto Ogród Włochy to wymarzone miejsce dla miejskiego unschoolingu - będziemy czerpać ze wszystkich lokalnych zasobów (biblioteka, domy kultury, parki). Biorąc udział w życiu społeczności lokalnej będziemy stawać się jej częścią. 

Rekrutacja rodzin

Zaczynamy w kameralnej grupie. Mamy po kilka miejsc dla dziewczynek i chłopców w wieku 6-10 lat. Podstawowym elementem rekrutacji jest rozmowa z rodzicami, podczas której sprawdzamy, czy wyznajemy podobne wartości w kwestii edukacji. Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania!

Pytania i spotkania

Jeśli myślisz o całkowitej zmianie sposobu, w jaki uczy się Twoje dziecko, jeżeli idee edukacji demokratycznej są Ci bliskie - pisz ( info@alterszkola.pl ), dzwoń. (501 258 647 ) Umówimy się na spotkanie.

Jesteśmy w trakcie rozszerzania zespołu. Poszukujemy mentorów, warsztatowców i wszystkich, którzy czują, że mogliby coś wnieść do Alterszkoły.